Warszawska Fabryka Obrabiarek WAFO SP. ZO.O.

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą posiadającą w swej ofercie szeroką gamę obrabiarek do metalu, takich jak:

 • Tokarki konwencjonalne,
 • Tokarki CNC z płaskim łożem,
 • Tokarki CNC ze skośnym łożem,
 • Frezarki uniwersalne,
 • Wiertarko-frezarki,
 • Wiertarki słupowe,
 • Pionowe centra obróbkowe,
 • Szlifierki,
 • Inne obrabiarki na zapytanie.

Nasze obrabiarki charakteryzują się wysoką jakością wykonania zachowując jednocześnie przystępną cenę.
Jakość wyrobów poświadczają nasi renomowani dostawcy z bogatym, wieloletnim doświadczeniem. Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie doboru obrabiarek do konkretnego zadania technologicznego.
Prowadzimy również szkolenia operatorów z zakresu obsługi i programowania zakupionych u nas obrabiarek.

Nasza firma zapewnia fachowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny!

Masz pytanie? Napisz do nas

Imię i Nazwisko*
E-mail:*
Telefon:
Wiadomość:*

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zarząd spółki pod firmą Warszawska Fabryka Obrabiarek WAFO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej Rozporządzeniem, informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawska Fabryka Obrabiarek WAFO z o.o., ul. Siedlecka 47, 03-768 Warszawa, dalej także zwana Spółką.
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych:
 • 22 619 04 11.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 1. realizacji zawartej ze Spółką umowy, w tym składanych zamówień i ofert (podstawa prawna 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),
 2. związanych z dochodzeniem należności (podstawa prawna 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),
 3. marketingu i promocji towarów i usług oferowanych przez Spółkę (podstawa prawna art. 6 1 lit. f Rozporządzenia),
 4. realizacji wewnętrznych celów administracyjnych Spółki w tym zwłaszcza archiwizacji i raportowania wewnętrznego (podstawa prawna 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),
 5. wypełniania przez Spółkę prawnie ciążących obowiązków w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia).
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Spółki na podstawie zawartej ze Spółką umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności kancelarie prawne, biura księgowe, biura zarządzania należnościami, firmy świadczące usługi z zakresu IT, firmy świadczące usługi zarządzania dokumentami,
  2. podmioty upoważnione do dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności sądy, komornicy, ubezpieczyciele.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w 3 celów przetwarzania tj:
 1. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy ze Spółką przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 2. w zakresie dochodzenia należności przez okres do czasu całkowitego zaspokojenia wszystkich należności,
 3. w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Spółkę do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 4. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, w szczególności archiwizacji i raportowania wewnętrznego do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 5. w zakresie wypełniania przez Spółkę prawnie ciążących obowiązków w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Spółkę.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści danych osobowych na podstawie 15 Rozporządzenia,
 1. prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie 16 Rozporządzenia,
 1. prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianą/zapomnianym”) na podstawie 17 Rozporządzenia,
 2. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie 18 Rozporządzenia,
 3. prawo do przenoszenia danych osobowych na podstawie 20 Rozporządzenia,
 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie 21 Rozporządzenia,
 2. w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie Pani/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy ze Spółką. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu i realizacji umowy podanie przez Panią tych danych jest warunkiem zawarcia tej